Addy Nijenboer > Vakantie diverse landen > Afrika 1994

Afrika 1994\

\

Dit worden de funderingen van de huisjes van Speke Bay Lodge.

\

Dit aan de kust van het Victoria meer bij Speke Bay Lodge.

\

Dit kan er gebeuren als je 's nachts je tent verlaat.
We vertrokken met 1 persoon minder uit Afrika.

\

Af en toe komen de beesten wel erg dicht bij.

\